3D scans en 3D modellen van gebouwen

MBH Consult heeft voor diverse projecten 3D scans uitgevoerd en 3D modellen aangeleverd. Voorbeelden van toepassingen zijn:

Inscannen van de gevel van een pand

MBH Consult heeft van diverse panden de gevel van het pand in gescand. Hiervan is vervolgens een 3D model gemaakt. Dit wordt vaak toegepast bij renoveren en verduurzamen. De uitstraling van een nieuwe gevel kan met dit 3D model zichtbaar worden gemaakt. Daarbij werkt het efficiënt. Door met exacte maatvoering te tekenen, kan scherp worden ingekocht en verspilling worden tegengegaan.

3D model staalconstructie

Tegenwoordige werkt iedereen met 3D tekensoftware. Van veel oudere panden zijn geen 3D staaltekeningen beschikbaar. Met een 3D model kunnen staalbouwers efficiënt en nauwkeurig panden aanpassen. Hierbij valt te denken aan de uitbreiding van een pand of de verzwaring van een constructie voor zonnepanelen of bijvoorbeeld een kraanbaan.

Circulair hergebruik van materialen

MBH Consult ziet in de praktijk een ontwikkeling naar een circulaire economie. Hergebruik van materialen neemt hier een belangrijke plaats in. Door slooppanden in te scannen, worden de afmetingen van gebruikte materialen inzichtelijk. Hiervan wordt een database aangelegd. De staalconstructie bijvoorbeeld, kan worden vermaakt en zo een tweede leven krijgen in een nieuw pand.

2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend