Ecologische begeleiding

Is voor uw project vanuit de ontheffing van de Provincie een werkprotocol (EWP) of activiteitenplan opgesteld? Zijn er vereisten gesteld om soorten te beschermen en de Wet natuurbescherming of Omgevingswet na te leven? Wilt u vertraging in projecten voorkomen? Of bent u bezig met een project waarin u de biodiversiteit wilt versterkten, stimuleren en/of ecologisch beheer wilt toepassen? Wij helpen u graag verder!