Professioneel Bodemonderzoek voor Omgevingswet en Bouwprojecten

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben. Bijvoorbeeld graafwerk, grondverzet, functiewijziging, bouwen, een incident of lekkage, transactie, opslag en/of afvoer van grond, natuurontwikkeling en het starten of beëindigen van een milieubelastende bedrijfsactiviteit. Wat de aanleiding ook is, het vraagt om een gedegen onderzoek en advies op maat.