Hoe werkt een reptielen-, amfibieën- en marterachtigenonderzoek?

Zijn er reptielen, amfibieën of marterachtigen te vinden in het projectgebied? Dat kan de conclusie zijn van de Quickscan Flora en Fauna. We doen dan vervolgonderzoek. Daarmee tonen we aan welke soorten dit zijn, waar zij voorkomen en hoe ze het gebied gebruiken. Het bepaalt de vervolgstappen voor uw project.

Over reptielenonderzoek

Reptielen worden in Nederland beschermd. U kunt dan denken aan soorten, zoals hagedissen en slangen. De onderzoeksmethode is afhankelijk van de soort. In het ene geval leggen we platen in het plangebied neer. Die worden door de soort gebruikt om zich onder te verwarmen. Deze controleren we periodiek. In andere gevallen lopen we bepaalde paden of zoeken we eieren.

Onderzoeksperiode: mei – oktober

Over amfibieënonderzoek

In Nederland worden bepaalde amfibieën beschermd. Daarom doen we onderzoek naar de amfibeen die in het projectgebied leven. Denk aan kikkers of salamanders. Dat doen we op verschillende manieren, afhankelijk van de soort. Het amfibieënonderzoek bestaat uit twee tot vijf bezoeken. We letten op eieren, larven en juvenielen. Methodes die we gebruiken, zijn: het omkeren van materiaal, scheppen met een schepnet, inzetten van fuiken of het luisteren naar kooractiviteit.

Onderzoeksperiode: maart – oktober (afhankelijk van soort en onderdeel leefomgeving)

Over marterachtigenonderzoek

Marterachtigen, dat zijn bijvoorbeeld de wezel, das en otter, vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom doen we onderzoek naar hun leefomgeving. Dat bestaat uit veld- en literatuuronderzoek. We plaatsen wildcamera’s, sporenbuizen en marterboxen. De resultaten analyseren we. Daarvoor gebruiken we ook literatuur, zoals de ‘Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortenbescherming’.

Onderzoeksperiode: In de meest actieve periode van maart t/m augustus, gedurende zes weken. Bij aanpassing van de methode is het soms mogelijk om buiten de actieve periode onderzoek te doen.

De volgende stappen

Het onderzoek bepaalt de volgende stappen in het project. Het is mogelijk dat een ontheffingsaanvraag nodig is. Daarmee kunt u toch verder, maar niet zonder werkprotocol. We begrijpen dat u zich hier liever niet mee bezig houdt. Daarom doen wij dat voor u. Wij zorgen voor grondig onderzoek, deskundige begeleiding en snelle resultaten.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend