Stikstofdepositie bij aanbestedingen

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering ging op 1 juli 2021 in. Vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten is een onderdeel van deze wet. Ofwel bouwvrijstelling. Aan het stikstofdepositie-onderzoek voor de permanente gebruiksfase verandert niets. Dit is nog altijd verplicht.

Wat houdt bouwvrijstelling in? De bouwvrijstelling gaat samen met verplichtingen om emissies (de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen) te beperken. Bij de vergunningsaanvraag moet u hiervoor een plan indienen. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. Kanttekening: deze wet gaat pas op 1 juli 2022 in. In dit ‘tussenjaar’ geldt de verplichting niet. 

Stikstofdepositie in de bouwfase

De overheid heeft een actieve rol in het uitdragen van ambities. Zij moet stikstof-uitstoot verminderen om de doelstellingen uit de nieuwe wet te behalen. De verplichting om emissies te verminderen tijdens de bouwfase draagt hieraan bij. 

Hoewel de verplichting nog niet geldt, zien wij het aspect stikstofdepositie regelmatig terugkomen in overheidsaanbestedingen. Deze aanbestedingen verschillen per situatie. Hierin speelt de vooruitstrevendheid van de overheid een rol. Net als de nabijheid van een Natura 2000-gebied. In enkele gevallen wordt ook CO2 en fijnstof meegenomen in de uitvraag. 

Indienen van stikstofberekening

Er zijn twee vormen van uitvraag:

  • Dien een stikstofberekening in en toon aan dat uw uitvoering onder een bepaalde drempelwaarde blijft
  • Dien een plan in met maatregelen, waarmee u de emissies tijdens de bouwfase gaat beperken

Voldoet de uitvoering van uw plan aan de drempelwaarde? Dan is het mogelijk om een fictieve korting te behalen. Let wel: het ingediende plan is hierin leidend. Wanneer u afwijst van de verbintenis kan hier een boete tegenover staan. Wij vertellen u hier graag meer over.

Zo verbetert u de kwaliteit van uw plan:

Wij begeleiden regelmatig opdrachtgevers bij aanbestedingen waarin emissievermindering een voorwaarde is. De kwaliteit van de plannen is van invloed op een subjectieve beoordeling. Hoe maakt u hierin het verschil?

  • Wees concreet
  • Beschrijf welke maatregelen u gaat doorvoeren
  • Beschrijf hoe u het resultaat gaat borgen
  • Lever (eventuele) bewijzen uit uw verleden aan

Heeft u hulp nodig met stikstofdepositie tijdens de bouwfase in uw aanbestedingstraject? Bent u bouwer of aanbesteder? Wij kunnen u helpen. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend