AERIUS-berekening verplicht? [Update]

Per 2 november 2022 is de partiele vrijstelling voor de bouwfase door de Raad van State onverbindend verklaard. Dat betekent dat voor uw activiteit ook de stikstofeffecten van de sloop-, bouw- en aanlegactiviteiten weer middels een AERIUS-berekening moeten worden aangetoond.

We krijgen bijna dagelijks de vraag of een AERIUS-berekening verplicht is. Kort gezegd: in veruit de meeste gevallen wel.

De stikstofcrisis is zeer actueel. Wat dit voor projecten betekent, is over het algemeen niet zo bekend. Dat heeft diverse oorzaken. In dit artikel zullen wij het volgende kort behandelen:

  • Wanneer is een AERIUS-berekening verplicht?
  • Waarover gaat de stikstofcrisis ook al weer?
  • Waarvoor dient de AERIUS-berekening?

Wanneer is een AERIUS-berekening verplicht?

Hierover kunnen we vrij kort zijn. In alle gevallen waarvoor u een vergunning voor de Omgevingswet nodig heeft, dient u ook een AERIUS-berekening aan te leveren. Hieruit moet dus blijken dat significant negatieve effecten vooraf zijn uit te sluiten.

Voorbeelden van situaties waarvoor u een AERIUS-berekening moet aanleveren:

  • Plannen voor nieuw- en uitbouw
  • Bestemmingsplanwijzigingen
  • Vergunningsplichtige evenementen

Kortom: in veel gevallen is een AERIUS-berekening noodzakelijk. Hoe omvangrijk de berekening is, verschilt natuurlijk per project. Dit is dan ook de belangrijkste factor die de prijs bepaalt.

Waar gaat de stikstofcrisis over?

Waar gaat de hele stikstofcrisis over? In onze blog ‘Stikstofdepositie in Jip en Janneke taal’ hebben we geprobeerd om verschillende begrippen uit te leggen. Hier nogmaals in een notendop:

Het is een onderwerp waarover veel discussie is en veel sentimenten leven. Zonder aan welke mening dan ook een waardeoordeel te hangen, gaan wij uit van de wetenschappelijke inzichten.

Stikstofcrisis in detail

Onze atmosfeer bestaat voor 80% uit stikstof. Dat is niet slecht of schadelijk. In de stikstofcrisis gaat het om stikstofverbindingen. Deze chemische verbindingen ontstaan bij bijvoorbeeld verbrandingsprocessen. Op zich is een hoeveelheid stikstofverbindingen niet slecht. Nederland ‘produceert’ echter relatief veel stikstof in vergelijking met andere landen. Hiermee is een overschot ontstaan.

Europese regelgeving, waaraan Nederland zich moet houden, stelt de bescherming van zogenaamde Natura 2000-gebieden verplicht. De diversiteit in planten en dierensoorten moet worden bewaakt. Deze natuurgebieden hebben last van het stikstofoverschot. De diversiteit komt in gevaar.

Oordeel Raad van State

De Raad van State heeft in 2019 geoordeeld dat de Nederlandse stikstofwetgeving de Natura 2000-gebieden onvoldoende beschermt. Stikstof neerslag op deze gebieden is op geen enkele wijze meer toegestaan. Hiermee kwam een groot gedeelte van de vergunningen stil te liggen. Dit is in principe tot op de dag van vandaag nog niet veranderd.

Op 2 november 2022 is er een nieuwe uitspraak geweest van de Raad van State inzake het Porthos-project. Hieruit is gebleken dat niet langer een beroep gedaan mag worden op de partiele vrijstelling stikstof voor de bouwfase. Kortom, de projecteffecten stikstof als gevolg van sloop-, bouw- en aanlegactiviteiten moeten weer middels een AERIUS stikstofberekening worden aangetoond.

Hiervoor is een AERIUS-Calculator nodig

De AERIUS-berekening wordt uitgevoerd met de AERIUS-Calculator. In dit programma worden alle stikstofbronnen ingevoerd. Denk hierbij aan alle machines die voor de bouw worden gebruikt en bijvoorbeeld dieselheftrucks op bedrijventerreinen. Door de motorische verbranding ontstaat stikstof als restproduct.

Als alle relevante bronnen zijn ingevoerd op de projectlocatie, kan de AERIUS-Calculator aan het werk worden gezet. Op basis van alle ingevoerde gegevens en kenmerken, wordt berekend of er stikstof terecht komt in Natura 2000-gebieden.

Met de AERIUS-berekening wordt aangetoond of de stikstof van een project terecht komt op een Natura 2000-gebied. Is dat niet het geval? Dan is het project niet vergunningsplichtig voor de Wet Natuurbescherming. Er is namelijk aangetoond dat ‘significant negatieve effecten’ zijn uitgesloten. Tot nu toe is AERIUS het enige programma waarmee het bepalen van stikstofdepositie is toegestaan.

De AERIUS-berekening is zeker geen formaliteit!

De AERIUS-calculator is op 5 oktober 2023 geactualiseerd. Wij werken altijd met de meest recente versie!

Specialistisch en secuur werk

Feitelijk is de AERIUS-berekening een verzamelnaam uit de volksmond. Er zit een behoorlijke hoeveelheid aan data achter die verzameld moet worden. Daarnaast is de invoer gebonden aan strenge regels. Alle ingevoerde gegevens moeten helder zijn, getrouw zijn aan de werkelijkheid én bovenal goed worden gemotiveerd. Dit maakt de AERIUS-berekening specialistisch en secuur werk.

Een AERIUS-berekening toont aan of ‘significant negatieve effecten’ vooraf zijn uit te sluiten. Als dat zo is, hoeft u geen vergunning aan te vragen voor de Wet Natuurbescherming

Meer weten? Wij helpen u graag!

MBH Consult is gespecialiseerd in het uitvoeren van AERIUS-berekeningen. Binnen 24 uur een offerte, binnen 3 werkweken gereed (*door de bouwuitspraak is het aantal aanvragen 15x zo hoog als normaal. hierdoor worden wij helaas geconfronteerd met lange doorlooptijden), vanaf €400,- ex btw voor kleine projecten.

Wilt u meer weten over AERIUS-berekeningen met MBH Consult? Klik hier. Wilt u een offerte ontvangen voor uw project? Klik hier.

Klik hier voor onze meest recente onderzoeken!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend