BREEAM certificaat: voor een minimale milieu-impact 

Je hebt duurzame ambities voor je project, maar welke BREEAM ambitie past daarbij? Is die ambitie ook technisch en financieel haalbaar? Wat is een BREEAM certificaat? Het karakter van je project bepaalt welk BREEAM keurmerk hierbij hoort. Hoe dat werkt, lichten we toe in dit artikel.

Wat is de betekenis van BREEAM? BREEAM is een van oorsprong Britse standaard. Het staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Sinds 2009 is BREEAM NL in Nederland beschikbaar als de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.

De Dutch Green Building Council heeft BREEAM geschikt gemaakt voor certificering in Nederland. Het is internationaal erkend en in Nederland al meer dan 10 jaar in gebruik.

BREEAM methode

De BREEAM methode stelt je in staat om de duurzaamheidsprestatie van je project inzichtelijk te maken. Geheel objectief. Hiermee kies je voor integrale duurzaamheid. Onder BREEAM is het volgende te certificeren:

 • Nieuwbouw
 • Bestaande gebouwen
 • Sloop en demontage
 • Gebieden

Hiervoor zijn respectievelijk de volgende keurmerken beschikbaar:

 • Nieuwbouw en Renovatie
 • In-Use
 • Sloop en Demontage
 • Gebied

De gemeten prestatie komt tot uitdrukking op een certificaat met de Engelse kwalificatie Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

BREEAM management

Duurzaamheid staat binnen BREEAM centraal. Heb je duurzaamheidsambities? Wil je bijdragen aan een leefbare toekomst, een kostenbesparend gebouw en een gezonde werkomgeving? Dan past het ambitieniveau van BREEAM zeker bij jou. De negen verschillende hoofdstukken uit de beoordelingsmethode borgen een robuust, zuinig, gezond en toekomstbestendig gebouw met een lage impact op het milieu.

BREEAM duurzaamheid

Hoe bepaal je de BREEAM duurzaamheid? Je hebt vastgesteld dat je duurzame ambities hebt voor je project. Dan is het goed om te onderzoeken welke BREEAM ambitie het beste past bij jouw ambities – in combinatie met wat technisch en financieel haalbaar is. Het karakter van je project bepaalt welk keurmerk hierbij hoort. Nieuwbouw valt bijvoorbeeld onder het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw.

Als je keurmerk en ambitieniveau zijn vastgesteld, is het van belang om tijdig een projectteam samen te stellen. Hoe eerder hoe beter. In een voor-ontwerpfase kunnen essentiële keuzes gemaakt worden, waarmee de ambitie kosten-neutraler binnen bereik is. Een BREEAM-Expert kan hierin helpen en zaken inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door een BREEAM Pre-Assessment.

Het Pre-Assessment gaat op een hoger detailniveau in op de ambitie. De vertaling van de BREEAM-Expert kan hierin een belangrijk verschil maken in de keuzes voor jouw project. Tevens is de BREEAM-Expert doorgaans betrokken bij de opvolgende ontwerpstadia, uitvoering, verzameling van de bewijsvoering en de verantwoording van de bewijslast. Dit borgt een soepel beoordelingsproces. Nadat het project is afgerond, de bewijslast aangeleverd, gevalideerd en gecontroleerd, is het project gereed voor certificering.

BREEAM certificaat

De BREEAM-methodiek beoordeelt negen verschillende hoofdstukken. Dat zijn:

 1. Management
 2. Gezondheid
 3. Energie
 4. Transport
 5. Water
 6. Materialen
 7. Afval
 8. Landgebruik en ecologie
 9. Vervuiling

Binnen deze hoofdstukken komen verschillende sub-onderwerpen aan bod. Binnen deze onderwerpen kunnen punten, ook wel credits, worden behaald. Elk hoofdstuk kent een weging in de totaalscore. Het aantal punten per hoofdstuk, in verhouding tot de weging, leiden tot een uiteindelijke eindscore.

De hoofdstukken hebben uitzonderlijk én in samenhang een gezonde werkplek en toekomstbestendige duurzaamheid als doel. Hierdoor wordt de milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

BREEAM keurmerk

BREEAM is uitdagend, omdat het behalen van het ene onderwerp andere onderwerpen moeilijker haalbaar kan maken. Een voorbeeld hiervan is daglicht-hinder. Door aan de BREEAM-norm voor daglicht-hinder te voldoen, is de norm voor daglicht-toetreding moeilijker te behalen. Daarom is het goed BREEAM in een vroeg stadium mee te nemen in een Quickscan of zelfs Pre-Assessment. Zo worden de uitdagingen inzichtelijk en kan het gebouwontwerp worden afgestemd op de ambitie.

BREEAM NL

Reikt jouw ambitie verder en ga je een flinke uitdaging niet uit de weg? Ben je intrinsiek gemotiveerd om beter te presteren dan de markt? Ga je voor een negen of hoger? Dan is BREEAM Outstanding de uitdaging voor jouw project. Hiermee schaart jouw project zich onder de innovators en valt je project binnen de zeldzame 1% van de gebouwenvoorraad op het gebied van duurzaamheid.

Wat houdt BREEAM Outstanding in? BREEAM Outstanding rating vereist dat minimaal 85% van de beschikbare punten uit de negen relevante onderdelen worden behaald. Daarnaast moet worden voldaan aan een aantal extra vereisten. Zo onderscheidt dit certificaat zich in de duurzaamste zin van het woord en zet het aan tot innovatie, waarmee ontwikkelingen worden versneld.

Wat houdt BREEAM Excellent in? BREEAM Excellent vereist dat minimaal 70% van de beschikbare punten worden behaald. Dat lijkt een flinke stap minder, maar vergis je niet. Slechts 10% van de gebouwenvoorraad in Nederland voldoet hieraan. Er is ook hier sprake van een flinke uitdaging en hoge duurzaamheidsprestatie. Het realiseren van een project onder Excellent betekent het maximaal in de praktijk brengen van de best practices uit de markt.

BREEAM keurmerk

Het is al een aantal keren voorbijgekomen in dit artikel: het is slim om zo vroeg mogelijk informatie in te winnen als je een BREEAM keurmerk wil. Of als je met BREEAM aan de slag wilt gaan. Veel belangrijke keuzes die invloed hebben op het ambitieniveau kunnen in de ontwerpfase worden ondervangen. Sterker nog: enkele sub-onderwerpen kunnen alleen behaald worden wanneer aantoonbaar alternatieven zijn overwogen.

BREEAM hulp

Hulp nodig bij het bepalen van je ambitie? Wij kunnen je als BREEAM-Expert meer vertellen over het keurmerk, de methode en de weg die leidt naar het gewenste BREEAM certificaat, ofwel BREEAM certification. Wij gebruiken een BREEAM Quickscan om op grote lijnen invulling te geven aan de BREEAM ambitie van het project.

Daarna gaan we de diepte in en beoordelen we met het BREEAM Pre-Assessment welke onderwerpen van welke hoofdstukken hierin passend zijn. Dit is het vetrekpunt voor het opstellen van een Programma van Eisen. Hierin is de BREEAM ambitie verwerkt en het vertrekpunt voor een succesvol traject. Zo worden jouw duurzaamheidsambities gerealiseerd én erkend middels een internationaal keurmerk met aanzien.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op. De eerste kennismaking is kosteloos!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend