Is de Quickscan Flora en Fauna verplicht?

Het kortste antwoord? Ja. Deze is bij iedere sloop, bouwactiviteit of evenement wettelijk verplicht. Een ecologische quickscan brengt de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in het projectgebied in kaart. Het achterhaalt ook of de activiteit de soorten beïnvloedt.

Wel verplicht, niet altijd gevraagd

U zit midden in een traject voor sloop, verbouw of nieuwbouw. U heeft al diverse onderzoeken en documentatie aangeleverd, zoals een stikstofdepositie onderzoek. Toch wordt er wéér gevraagd om aanvullende gegevens. Een Quickscan Wet Natuurbescherming deze keer, ook wel de Quickscan Flora en Fauna genoemd. Dat komt als een onaangename verassing. Uw project is weer vertraagd en het levert mogelijk meer kosten op.

Gemeenten vragen niet altijd om het flora en fauna onderzoek. Op basis van afwijkend beleid laten ze het soms achterwege. Ze wijzen alleen op uw wettelijke zorgplicht. Strikt genomen is dit niet juist.

Inhoud van de scan 

De Flora en Fauna scan is een eerste globale toets. Het bestaat uit bureau- en veldonderzoek. Het bureauonderzoek brengt in kaart welke beschermde dier- en plantsoorten mogelijk aanwezig zijn in het projectgebied. Of ze daadwerkelijk voorkomen? Dat controleert het veldonderzoek.

De conclusie van het flora en fauna onderzoek wordt vastgelegd in een rapportage. Het kan betekenen dat op uw projectlocatie geen beschermde soorten voorkomen. Dan is nader onderzoek niet noodzakelijk.

Noodzaak van het vervolgonderzoek

Sluit de scan de aanwezigheid van beschermde soorten niet uit? Dan is een vervolgonderzoek nodig, ookwel naderonderzoek of soortgerichtonderzoek genoemd. Bijvoorbeeld wanneer potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn geconstateerd. Het vervolonderzoek bekijkt of er daadwerkelijk vleermuizen aanwezig zijn en wat de functie van het verblijf is. Het bepaalt de vervolgstappen voor het project

Geen formaliteit

Let op! Een Quickscan is zeker geen formaliteit. Conclusies kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het project. Zeker wanneer geconcludeerd wordt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het is mogelijk dat de uitkomst van een onderzoek niet gewenst is. Dat is spijtig. Bij MBH Consult doen we ons best om u zo goed mogelijk te adviseren. Wij kijken niet weg. Onze ecologische quickscans worden, terecht, streng getoetst door het bevoegd gezag. Wij werken daarom secuur en zorgvuldig, in ieders belang. Meer weten? Vraag uw ecologische quickscan aan en wij nemen spoedig contact met u op.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend