Patrick is DGBC erkend BREEAM-expert

Met ingang van 17 maart 2021 is Patrick van Manen DGBC erkend BREEAM-expert. Hiermee wordt erkend dat Patrick in staat is om u bij te staan in uw BREEAM nieuwbouw- of renovatieproject.

Concreet betekent dit advies en begeleiding bij:

  • De ambitiebepaling voor uw project
  • De ontwerp- en uitvoeringsfase
  • Benodigde vaardigheden / normstelling voor bouwbedrijven
  • Verzamelen van bewijslast
  • Verantwoorden van de credits

Waarom BREEAM bouwen?

BREEAM is dé objectieve meetmethode om de duurzaamheidsprestatie van een bouwwerk te kunnen meten. De Dutch Green Building Council is in Nederland de enige partij die BREEAM-certificaten mag afgeven en BREEAM Experts en Assessoren mag opleiden. Deze non-profitorganisatie heeft onder andere als doel om de verduurzaming van de gebouwenvoorraad in Nederland te versnellen.

Met BREEAM bouwen betekent dat uw project aan de hoogst mogelijke standaard wordt getoetst. Van ontwerp tot uiteindelijke oplevering. Zo wordt kwaliteit én duurzaamheid geborgd. Hiermee behoort uw pand tot de duurzaamste panden in Nederland, en daar buiten. Dit brengt lagere onderhoudskosten en een lagere energierekening met zich mee. Uw pand is toekomstbestendig en vertegenwoordigt daarom een tot 20% hogere marktwaarde dan vergelijkbare panden. Kortom: BREEAM is ook duurzaam voor de portemonnee.

Als bouwer

Waarom BREEAM bouwen als bouwer? Als bouwer is BREEAM de uitdaging die u wilt aangaan. Zo toont u aan dat geen opgave te groot is. Op het hoogste niveau het volledige proces beheersen, daarmee bouwt u aan een stevig c.v. en zullen vele deuren opengaan!

Waarom een BREEAM-expert?

De BREEAM-expert is de spin in het web. Hij verbindt. Vanaf het moment dat de ambitie bepaald wordt, tijdens het ontwerp, de uitvoering én de bewijsvoering.

Bepalen ambitie

U heeft besloten dat u duurzaam wilt bouwen. Het inschakelen van een BREEAM-expert in het vroegst mogelijke stadium is een verstandige keuze. Zo kunnen de verschillende credits tegen elkaar worden afgewogen. Hoe ver reikt uw ambitie en natuurlijk het budget. De BREEAM-expert kan u de samenhang tussen de verschillende credits laten zien. Zo wordt in een vroeg stadium de duurzaamheid en de effectiefst mogelijke inzet van uw euro geborgd.

Ontwerp

Het klinkt wat cliché, maar zonder ontwerp geen gebouw. De ambitie is helder. Nu moet worden geborgd dat het ontwerp hieraan voldoet. De BREEAM-expert kan u helpen in de tijdige bijsturing. Dit waarborgt dat in de uiteindelijk uitvoering en oplevering de kans op succes het grootst is. Daarnaast kunt u kiezen om het ontwerp BREEAM te laten certificeren.

Uitvoering

Hoe eerder de BREEAM-expert betrokken is, hoe beter de uitvoering zal zijn. Dit begint bij een helder programma van eisen. Hiermee kunt u tijdig en gericht op zoek naar aannemers en leveranciers. Zo wordt de ambitie en verwachting helder. In de uitvoering weet een ieder wat er geleverd moet worden.

Bewijslast

Vertrouwen is goed, controle is nog beter. BREEAM verlangt heldere en waterdichte bewijslast. De expert stuurt, vraagt, verzamelt én verantwoordt.

BREEAM met MBH Consult

Heeft u ambities om BREEAM te bouwen? Als ontwikkelaar, eigenaar of bouwer? Met MBH Consult haalt u de benodigde BREEAM kennis in huis. Daar komt u verder mee!

Wilt u meer informatie of er gewoon eens ongedwongen over van gedachten wisselen? Neem gerust vrijblijvend contact op. Wij hebben passie voor ons werk. Wij doen niets liever dan u uitleggen, waar volgens ons de meerwaarde ligt. Spreken wij u snel?

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend