Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Bent u van plan om uw bedrijfspand te verduurzamen, maar weet u nog niet goed hoe? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kan een uitkomst zijn.

Wat houdt de Subsidieregeling Verduurzaming MKB in? Met deze regeling kunt u een adviseur inhuren voor energieadvies. De regeling vergoedt het advies tot een maximum van €750,- netto. Ook biedt de regeling subsidie bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Wanneer komt u voor de SVM in aanmerking?

De overheid stimuleert mkb’ers om te onderzoeken hoe ze hun bedrijfspanden zo kostenneutraal kunnen verduurzamen. De regeling is gericht op mkb-bedrijven waar per jaar minder dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit wordt verbruikt.

Is dit voor u van toepassing, dan wordt een advies opgesteld door een energieadviseur (EPA-U). De kosten van dit advies worden tot een maximum van €750,- netto (80% van bruto kosten) vergoed.

Voert u een of meerdere maatregelen uit het advies uit en wordt u hierbij begeleid door een energieadviseur of energieregisseur? Dan komt u in aanmerking voor verdere subsidie. Het totaal wordt tot maximaal €2.500,- netto vergoed.

Benodigde bewijsvoering voor SVM

Projecten na 1 augustus 2021 komen in aanmerking voor een vergoeding tot €2.500,- netto. Deze projecten kunnen per 1 oktober 2021 worden ingediend via het E-Loket van het RVO. Uiteraard is hier bewijsvoering voor nodig. Het gaat om:

  • Het advies op maat
  • Facturen van de energieadviseur/-regisseur
  • De opdrachtverstrekking, offerte of betaalbewijs van de binnen 2 jaar na het energieadvies uit te voeren maatregelen

Let op: u kunt per bedrijfspand maar één keer subsidie aanvragen. Er is een maximum van €28,2 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling eindigt op 20 september 2022.

Subsidie energiebesparing door SVM

Wat ons betreft is dit dé kans om kostenneutraal de mogelijkheden van uw pand te onderzoeken. Daarnaast is deze regeling te combineren met andere (fiscale) subsidies voor energiebesparing. Denk hierbij aan:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Veel voorkomende zaken die voor deze regelingen in aanmerking komen, zijn:

  • Warmtepompen
  • Led-verlichting
  • Verhogen isolatiewaarde 
  • Verbeteren isolatiewaarde ramen en kozijnen

Het adviesrapport beschrijft welke maatregelen u kunt nemen om uw pand te verduurzamen en energie-neutraler te maken. Hiermee stijgt het energielabel van uw pand. In het geval van een kantoorpand kan dit zelfs noodzakelijk zijn, omdat deze panden vóór 2023 minimaal aan energielabel C moeten voldoen.

Maatwerkadvies én subsidieadvies

Wij werken samen met een gecertificeerd EPA-U adviseur, Duurzaam Vastgoedadvies BV uit Woudenberg. In overleg met de energieadviseur zoeken wij naar de situatie waarin u:
1.) De grootste sprong in energielabel maakt tegen de laagste kosten en
2.) de combinatie van mogelijke (fiscale) subsidies het gunstigst is.

Door zowel gebruik te maken van de SVM, EIA én eventueel de ISDE-subsidie neutraliseert u de advieskosten grotendeels én beperkt u de investeringskosten van uw maatregelen.

Wilt u meer informatie over renoveren en verduurzamen? Of heeft u interesse om geheel vrijblijvend kennis te maken – dat kan ook op locatie? Neem gerust contact op en laat deze kans niet onbenut!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend