Wat is bouwen met BREEAM

Deel 1: Bouwen met BREEAM als initiatiefnemer

Wat is bouwen met BREEAM?

In dit drieluik van onze wekelijkse blog proberen wij vanuit verschillende invalshoeken toe te lichten wat bouwen met BREEAM is. We bekijken dit vanuit de volgende invalshoeken:

 • Initiatiefnemers
 • Aannemers
 • Onderaannemers en leveranciers

Vanuit elke invalshoek proberen wij te verhelderen welke zaken vanuit BREEAM van belang zijn en wat dit voor de betrokken partij betekent.

Vanuit welke positie je ook opereert. Bouwen met BREEAM vereist intrinsieke motivatie om aantoonbaar duurzaam en op het hoogste mogelijke niveau te acteren. Enkel economische motieven leiden tot een suboptimale prestatie.

Bouwen met BREEAM: U bent initiatiefnemer

Als initiatiefnemer bent u in de markt voor de bouw van een pand. Er zijn vele knopen door te hakken. Naast de functionele eisen die u stelt, spelen er natuurlijk ook wettelijke eisen. Wellicht heeft u de ambitie één of meerdere stappen verder te gaan en bent u op zoek naar een aantoonbaar duurzaam en toekomstbestendig pand. BREEAM is dé internationale standaard voor objectief gemeten duurzame bouw.

Een BREEAM-gecertificeerd gebouw bevat onder andere de volgende kenmerken:

 • Kwalitatief hoogwaardig gebouwd o.b.v. best-practices in de markt
 • Gebruik van duurzame materialen met een lage milieu-impact
 • Voorgaand onderbouwd met een waterdichte dossier van bewijsvoering
 • Een gezonde werkplek voor de toekomstige gebruikers
 • Lagere gebruiks- en onderhoudskosten
 • Een toekomstbestendig gebouw

BREEAM-Expert

Als een duurzaam, kostenbesparend, gezond en toekomstbestendig gebouw u als muziek in de oren klinkt kunt u advies gaan inwinnen. Diverse partijen in de markt beschikken, net als wij, over zogenaamde BREEAM-Experts. De BREEAM-Expert is de spin in het web in het BREEAM-proces. Hij kan worden betrokken bij het plan van ontwerp tot oplevering en speelt een belangrijke rol in de benodigde waterdichte bewijslast.

Een gesprek met een BREEAM-Expert kan verhelderend werken. Zo kunt u definitief bepalen of BREEAM binnen uw ambities past. En als dat het geval is, kunt u uw BREEAM-ambitie gaan bepalen.

Ambitie bepalen

Op het oog lijkt het eenvoudig. Er kunnen certificaten behaald worden van Pass (1 ster) tot Outstanding (5 sterren). Het is echter te makkelijk om simpelweg te roepen dat u voor bijvoorbeeld Excellent (4 sterren) wilt gaan. Dit heeft te maken met de diverse onderdelen en categorieën waarvoor punten behaald kunnen worden, die tezamen leiden tot een eindscore. De totale beoordelingsrichtlijn bestaat uit 9 hoofdstukken, te weten:

 1. Management
 2. Gezondheid
 3. Energie
 4. Transport
 5. Water
 6. Materialen
 7. Afval
 8. Landgebruik en Ecologie
 9. Vervuiling

Van belang om te weten is dat diverse hoofdstukken elkaar kunnen versterken, maar elkaar ook kunnen ‘bijten’.

Een voorbeeld van wederzijdse versterking is de categorie Management en Afval. Door tijdens het ontwerp én de inkoop vastgesteld beleid te volgen, gericht op reductie van materialen, kan er tegelijkertijd punten worden gescoord op de categorie afval.

Een voorbeeld waarin categorieën elkaar ‘bijten’ is Energie en Materialen. Om energieneutraal te worden kunnen zonnepanelen worden toegepast. Echter, heeft dit een negatieve impact op de score voor de categorie Materialen.

Door zelfstandig of samen met een BREEAM-expert een QuickScan uit te voeren, kunt u uw BREEAM-ambitie bepalen. De BREEAM-expert kan u de samenhang tussen de verschillende credits laten zien. Tevens kan hij adviseren op welke wijze u het hoogste rendement uit uw ambitie kunt halen.

Projectteam

Als uw ambitie is bepaald en u heeft besloten om werk te maken van uw BREEAM-ambities, is het aan te raden uw projectteam samen te stellen. Dit projectteam moet het ontwerp- en bouwproces verzorgen. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren, dat het certificeringsproces zo soepel mogelijk verloopt. Enkele zaken die van belang zijn:

 • Ontwerp- en bouwtekeningen afgestemd op de bepaalde ambitie
 • Helder bestek
 • Vastgesteld inkoopbeleid met eisen aan materialen, leveranciers én (onder) aannemers
 • Gekwalificeerd aannemer
 • Gestructureerde vastlegging van benodigde bewijsvoering

De BREEAM-Expert kan met zijn kennis de verbinding zijn tussen al deze partijen. Hij bewaakt de ambitie van ontwerp tot en met uitvoering en trekt aan de bel als e.e.a. uit de pas dreigt te lopen. Daarbij speelt hij een belangrijke rol in het verzamelen en verantwoorden van de benodigde bewijsvoering, zodat de assessor efficiënt kan controleren of de bewijslast in orde is. Kortom, het projectteam bestaat in ieder geval uit:

 • De initiatiefnemer of de vertegenwoordiger daarvan
 • BREEAM-expert
 • Architect
 • Aannemer
 • Installateurs

Tips

Belangrijke tips om succesvol BREEAM te kunnen bouwen zijn:

 • Neem BREEAM zo vroeg mogelijk op in uw ontwikkelproces. Hoe meer u in het ontwerp mee neemt, hoe meer kosten u zult besparen en gemak u zult ervaren tijdens de uitvoering
 • Laat u uitvoerig informeren en adviseren
 • Bezoek in uitvoering zijnde en afgeronde BREEAM-projecten. Hiermee krijgt u de best mogelijke indruk
 • Spreek met andere initiatiefnemers en bouwers. Luister naar wat BREEAM voor hen heeft betekend
 • Wees intrinsiek gemotiveerd. Dan heeft u uiteindelijk het meest profijt op het duurzame, gezonde en toekomstbestendige aspect. Dit leidt uiteindelijk tot de economisch meest gunstige uitkomst!

Meer informatie?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Bezoek onze BREEAM-pagina of neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

Lees hier deel 2: Bouwen met BREEAM als aannemer.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend