Bouwen met BREEAM als aannemer

Deel 2: Wat is bouwen met BREEAM? Wat betekent dat voor u als aannemer?

Lees hier deel 1: Bouwen met BREEAM als initiatiefnemer.

Wat is bouwen met BREEAM?

In dit drieluik van onze wekelijkse blog proberen wij vanuit verschillende invalshoeken toe te lichten wat bouwen met BREEAM is. We bekijken dit vanuit de volgende invalshoeken:

 • Initiatiefnemers
 • Aannemers
 • Onderaannemers en leveranciers

Vanuit elke invalshoek proberen wij te verhelderen welke zaken vanuit BREEAM van belang zijn en wat dit voor de betrokken partij betekent.

Vanuit welke positie je ook opereert, bouwen met BREEAM vereist intrinsieke motivatie om aantoonbaar duurzaam en op het hoogste mogelijke niveau te acteren. Enkel economische motieven leiden tot een suboptimale prestatie.

Deze week in deel 2: Bouwen met BREEAM als aannemer

Als aannemer betekent met BREEAM bouwen:

 • Bouwen op basis van best-practices
 • Een goed georganiseerde, veilige en nette bouwplaats, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt
 • Inkoop van materialen met een herleidbare herkomst en lage impact in de breedste zin
 • Organiseren en coördineren van de bouw in relatie tot de doelstellingen
 • Verzamelen en ordenen van een helder dossier met waterdichte bewijslast

Aanvullende eisen vanuit BREEAM

Als aannemer heeft u vanuit wetgeving al te maken met toenemende eisen, waar het gaat om duurzaamheid en kwaliteit. De introductie van de BENG-berekening is hiervan het meest actuele voorbeeld. Daarnaast is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in 2022 aanstaande. Kortom, toenemende duurzaamheidseisen en regelgeving omtrent kwaliteitsborging, zijn u niet vreemd.

In deze blog proberen wij te verhelderen wat bouwen met BREEAM mogelijk aanvullend voor u als aannemer betekent.

Als aannemer succesvol bouwen met BREEAM betekent onder andere:

 • Gecertificeerd zijn voor ISO 9001, ISO 14001, FSC/PEFC, VCA en eventueel Bewuste Bouwers
 • Inkoopbeleid aansluitend bij de project specifieke BREEAM doelstellingen
 • Excellent bouwplaats management
 • Optimale samenwerking
 • Het aanleveren van waterdichte bewijslast

Schakel een BREEAM-Expert in

Voor initiatiefnemers is het zinvol om een BREEAM-Expert in te schakelen. Dit geldt eveneens voor u als aannemer. Wellicht is er al een Expert aangesteld door het projectteam en kunt u hier gebruik van maken. Krijgt u vaker te maken met BREEAM, kan het ook zeer zinvol zijn om 1 van uw medewerkers op te laten leiden tot Expert.

De BREEAM-expert is de spin in het web voor het projectteam. Hij vertaald de credits, zodat alle betrokkenen begrijpen welk stukje van de puzzel zij moeten leggen.

Voor de aannemer is de BREEAM-expert een belangrijke schakel:

 • Vertalen van de credits, zodat het inkoopbeleid hierop kan worden afgestemd
 • Adviseren in of het opzetten van een structuur waarin de bewijslast verzameld wordt
 • Vraagbaak
 • Connectie met de assessor
 • Mede-bewaker van de voortgang

De aannemer heeft een belangrijke plaats binnen het projectteam

Als aannemer neemt u een belangrijke plaats in binnen het projectteam. In de meeste gevallen komt de coördinatie van de bouw op uw bordje terecht. Het is daarom van belang dat u vooraf de randvoorwaarden creëert, waarmee de kans op succes het grootst is. Wij adviseren, indien mogelijk:

 • Vooraf vastgesteld inkoopbeleid, gebaseerd op het Programma van Eisen
 • Wekelijks overleg, waarvan minimaal 1 maal gericht op de installaties
 • Eisen waaraan het werk moet voldoen in de opdrachtbevestiging
 • Eisen waaraan de werkwijze moet voldoen in de opdrachtbevestiging (Bijv. veiligheidseisen)
 • Heldere afspraken omtrent de aan te leveren bewijslast

Tips om succesvol te bouwen met BREEAM

Belangrijke tips om succesvol BREEAM te kunnen bouwen zijn:

 • Probeer zo snel mogelijk bij het proces betrokken te zijn. Hiermee wordt het aantal opties om passend en scherp te kunnen inkopen groter. Wellicht zijn er zelfs nog mogelijkheden om betere keuzes te maken, vanuit uw expertise
 • Laat u bijstaan door een BREEAM-expert of laat iemand daarvoor opleiden
 • Spreek uw netwerk aan om uit eerste hand te horen wat BREEAM bouwen betekent voor u als aannemer
 • Wellicht kunt u kiezen voor onderaannemers met BREEAM ervaring
 • Wees intrinsiek gemotiveerd. Dan heeft u uiteindelijk het meest profijt op het duurzame, gezonde en toekomstbestendige aspect. Dit leidt uiteindelijk tot de economisch meest gunstige uitkomst!

Meer informatie?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Bezoek onze BREEAM-pagina of neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend