Stikstofdepositie onderzoek met AERIUS

Moet u een vergunning aanvragen voor de Omgevingswet? Dan heeft u een stikstofdepositie onderzoek met AERIUS nodig. De huidige regels hiervoor zijn streng. U moet kunnen aantonen dat uw plan geen significant negatieve effecten heeft op omliggende Natura 2000-gebieden.

Een stikstofdepositie onderzoek wordt door ons uitgevoerd met de AERIUS calculator. Dit onderzoek kan aantonen of uw plan geen negatieve effecten heeft op omliggende Natura 2000-gebieden.

Zo gaat het in zijn werk:

 • Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam van stikstofverbindingen. Deze verbindingen ontstaan bij alle bronnen waarbij verbranding optreedt.
 • De stikstof ‘waait uit’ en bereikt, afhankelijk van de bron(nen), mogelijk Natura 2000-gebieden.
 • Deze gebieden zijn bij wet beschermd. Hiervoor is per gebied bepaald wat de doelstellingen zijn. Dit kan zijn: 1)  instandhouding of 2) verbetering.
 • Per gebied zijn de aanwezige begroeiing en vogelsoorten in kaart gebracht. Daarnaast is bepaald wanneer de stikstof-bijdrage een probleem wordt. Dit wordt de Kritische Depositiewaarde genoemd.
 • Door metingen is helder hoeveel stikstofneerslag er al op het gebied is. Dit wordt achtergronddepositie genoemd. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van al aanwezige activiteiten. Op dichtbij gelegen wegen of uit het buitenland.
 • In veel gevallen overschrijdt deze ‘achtergronddepositie’ de kritische waarde al. In dat geval mag het project niet nóg meer toevoegen.
 • Bepaalde planten hebben last van een hoge aanwezigheid van stikstof. Deze soorten worden verdrongen door soorten die door veel stikstof extra hard groeien, zoals brandnetels. Hierdoor neemt de bio-diversiteit van het gebied af. Dit heeft gevolgen voor allerlei diersoorten die hiervan moeten leven.
 • Tot slot leiden bovenstaande punten ook tot verzuring van de bodem. Daarvan kunnen bomen last hebben en sterven.

Wat houdt het stikstofdepositie onderzoek met AERIUS in?

Het effect van uw plannen op Natura 2000-gebieden wordt met een stikstofdepositie onderzoek berekend. U levert de bouwtekeningen, projectlocatie en specifieke gegevens, zoals de bestemming, aan. Hiermee bepalen wij de benodigde inzet van werktuigen, verkeersbewegingen en uitstoot van het gebouw.

De volgende zaken worden onderzocht en ingevoerd voor de berekening:

 • Stikstof-uitstoot van het pand, de activiteiten en verkeersbewegingen in de huidige gebruikssituatie.
 • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen bij een eventuele sloop.
 • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen in de aanleg- en bouwfase.
 • Stikstof-uitstoot van het pand, de activiteiten en verkeersbewegingen in de nieuwe gebruikssituatie.
 • Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de AERIUS calculator.
 • De berekeningsresultaten worden verwerkt in een begeleidende rapportage met conclusies en advies.

Dit betekent dat u na opdracht geen omkijken meer heeft naar de berekening. Dat komt doordat wij met onze bouwkundige kennis zicht hebben op de benodigde machines en verkeersbewegingen. Dit in tegenstelling tot veel andere partijen. Daar moet u vaak zelf deze gegevens verzamelen en aanleveren.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend