Een korte introductie in de stikstof-jungle

U heeft voor uw project een stikstofdepositie onderzoek met AERIUS nodig. Wat nu?

U gaat een vergunning aanvragen voor de Omgevingswet. Daarvoor heeft u een stikstofdepositie onderzoek met AERIUS nodig. De huidige regels hiervoor zijn streng. U moet aantonen dat uw plan geen significant negatieve effecten heeft op omliggende Natura 2000-gebieden. Een stikstofdepositie onderzoek wordt door ons uitgevoerd met de AERIUS Calculator. Dit onderzoek kan dat voor u aantonen.

Een korte introductie in de ‘stikstof-jungle’:

 • Stikstofoxiden(NOx) is de verzamelnaam van stikstofverbindingen. Deze verbindingen ontstaan bij alle bronnen waarbij verbranding optreedt
 • De stikstof ‘waait uit’ en bereikt, afhankelijk van de bron(nen), mogelijk Natura 2000-gebieden
 • Deze gebieden zijn bij Wet beschermd. Hiervoor is per gebied bepaald wat de doelstellingen zijn. Dit kan instandhouding of verbetering zijn
 • Per gebied zijn de aanwezige begroeiing en vogelsoorten in kaart gebracht. Daarnaast is de waarde bepaald waarboven de stikstofbijdrage een probleem wordt. Dit wordt de Kritische Depositiewaarde genoemd
 • Door metingen is in kaart gebracht hoeveel stikstofneerslag er al op het gebied is. Dit wordt achtergronddepositie genoemd. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van al aanwezige activiteiten. Dichtbij gelegen wegen. Of uit het buitenland
 • In veel gevallen overschrijdt deze ‘achtergronddepositie’ de kritische waarde al. In dat geval mag het project niet nóg meer toevoegen
 • Bepaalde plantensoorten hebben last van een hoge aanwezigheid van stikstof. Deze soorten worden verdrongen door soorten die door veel stikstof extra hard groeien. Brandnetels zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. De bio-diversiteit van het gebied neemt dus af. Dit heeft hiermee gelijk gevolgen voor allerlei diersoorten die hiervan moeten leven
 • Tot slot leidt voorgaand ook tot verzuring van de bodem. Daarvan kunnen bomen last hebben en kunnen zij sterven

Wat houdt het stikstofdepositie onderzoek met AERIUS in?

Het effect van uw plannen op Natura 2000-gebieden wordt met een stikstofdepositie onderzoek berekend. U levert de bouwtekeningen, projectlocatie en specifieke gegevens zoals de bestemming aan. Hiermee bepalen wij de benodigde inzet van werktuigen, verkeersbewegingen en uitstoot van het gebouw.

De volgende zaken worden in onderzocht en ingevoerd voor de berekening:

 • Stikstofuitstoot van het pand, de activiteiten en verkeersbewegingen in de huidige gebruikssituatie
 • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen bij een eventuele sloop
 • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen in de aanleg en bouwfase
 • Stikstofuitstoot van het pand, de activiteiten en verkeersbewegingen in de nieuwe gebruikssituatie
 • Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de AERIUS calculator
 • De berekeningsresultaten worden verwerkt in een begeleidende rapportage met conclusies en advies

Voorgaand betekent dat u na opdracht geen omkijken meer heeft naar de berekening. Dit kan, doordat wij met onze bouwkundige kennis, zelf zicht hebben op de benodigde machines en verkeersbewegingen. Dit in tegenstelling tot veel andere partijen. Daar moet u vaak zelf deze gegevens verzamelen en aanleveren terwijl u waarschijnlijk meer betaalt!

2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend