Waarom een circulaire economie?

Is het alleen maar een moderne term, een modegril? Of zit er toch meer in de circulaire economie? In deze blog leggen we uit wat we bedoelen met ‘circulaire economie’, en waarom we geloven dat dit echt de toekomst heeft!

Wat is een circulaire economie?

“Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat”.

Wat is circulaire bouw?

“Bouwen volgens circulaire principes betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.”

Waarom een circulaire economie?

Waarom moet het roer eigenlijk om?

Uitputting grondstoffen

De schatting is dat aardolie over circa 80 jaar op zal zijn. Hiermee is dit waarschijnlijk het duidelijkste voorbeeld van een grondstof die uitgeput raakt. In ons dagelijks leven zien wij dit terugkomen door de opmars van elektrische auto’s. Niemand vindt dit gek.

Voorgenoemd voorbeeld geldt ook voor heel veel andere materialen. Dit zijn grondstoffen welke zichzelf niet kunnen ‘aanvullen’. Dit worden ‘virgin grondstoffen’ genoemd. 80 jaar klinkt ver weg. Maar om de aarde leefbaar te houden voor de generaties na ons, moet er nú wat gebeuren.

Oplossing

Er moet wat veranderen. Dit vraagt anders denken en anders doen. In plaats van dit als een last te zien, zien wij het als een kans.

Deze visie is al meer dan twee jaar in ontwikkeling. Hiermee hebben wij gewerkt aan een aanbod, zodat wij ook anderen kunnen helpen hun ambities waar te maken. MBH Consult levert maatwerk op basis van uw ambitie.

Eerste stap

BREEAM is de eerste objectief meetbare methode richting een circulaire bouwstandaard. Zo zijn wij actief betrokken bij de bouw van het nieuwe, 30.000m2 grote, distributiecentrum van AG Transport in Ede. Dit project heeft als eis Excellent en als ambitie Outstanding. Hiermee wordt scherp gecontroleerd op de beperking van de milieu-impact van de bouw en alle materialen.

Volledig circulair

Torenhoge ambities. Daar houden wij van. Daarbij houden wij de realiteit scherp in de gaten. 100% circulair betekent dat er op geen enkele wijze grondstoffen verloren zijn gegaan. Geen druppel brandstof tijdens het gehele proces en geen enkele vorm van nieuwe grondstoffen. Deze garantie kan naar ons inzicht niemand nog geven. Ons motto is daarom:

Wij helpen u, zoveel als mogelijk circulair te ondernemen, waarbij wij steeds dichter zullen komen tot werkelijk 100% circulair.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend