Vergunningsvrij intern salderen

Intern salderen: Wat is het ook al weer?

We hebben er in onze blog ‘Stikstof in Jip en Janneke taal‘ al een en ander over geschreven. Intern salderen. Wat is het ook al weer?

U heeft plannen voor een nieuwe activiteit. Bijvoorbeeld de bouw van een woning, waarbij u de oude woning sloopt. In veel gevallen zal dit ten aanzien van stikstofdepositie geen probleem zijn. Het project is qua omvang niet zo groot. In die gevallen ligt het project ver genoeg van Natura 2000-gebieden, waardoor de stikstof het gebied niet bereikt. Significant negatieve effecten zijn op voorhand uit te sluiten en u kunt door.

In enkele gevallen is dit niet het geval. Bijvoorbeeld in de situatie dat uw woning in of naast een Natura 2000-gebied is gesitueerd. Meestal is dit problematisch als de afstand niet groter is dan 1 kilometer of als bijvoorbeeld ontsluitingsroute door een Natura 2000-gebied loopt.

Bij intern salderen wordt de ‘vergunde’ stikstof van de bestaande situatie gebruikt om te ‘verrekenen’ met de nieuwe situatie. In het geval van de genoemde woning worden dan de voertuigbewegingen en uitstoot als gevolg van gasverbranding met elkaar verrekend. Logischerwijs kom je dan op nul uit of zelfs minder, indien de verwarming over gaat van gas naar een warmtepomp.

Dit mocht tot voor kort echter niet zo maar. Hiervoor gold een vergunningsplicht, waarbij Provincies in de regel €1.000,- leges rekenden. Een enorm bedrag voor een ogenschijnlijk eenvoudige vergelijkende berekening.

Raad van State

In 2019 oordeelde de Raad van State dat de Programmatische Aanpak Stikstof in strijd was met de de Wet Natuurbescherming. Het PAS was een rekenkundige truc en geen concreet middel om stikstofdepositie te reduceren, waarmee de natuur in stand gehouden kon worden, dan wel verbeterd.

Deze uitspraak legde veel bouwprojecten stil, omdat de toegestane depositie op Natura 2000-gebieden van de ene op de andere dag 0,00 was. Intern salderen werd ten tijde van de PAS al gezien als een ‘andere handeling’ en was vergunningsplichting. Alles wat ook maar enigszins met de PAS te maken had, werd opgeschort.

Diezelfde Raad van State zette op 20 januari 2021 een streep door de vergunningplicht op het intern salderen. Er werd geoordeeld dat reeds vergunde situaties verrekend mogen worden. Provincies wilden hier nog niet aan, maar met deze uitspraak zijn veel projecten geholpen.

Doorbraak

Hoewel intern salderen door het bevoegd gezag nog steeds scherp zal worden bekeken, kan dit voor veel projecten wel degelijk als een doorbraak worden gezien. Met name de overduidelijke gevallen, zoals de eerder benoemde nieuwbouw van de woning, zijn hiermee geholpen. Dit scheelt doorlooptijd én €1.000 leges.

Wilt u meer weten wat dit voor uw project zou kunnen betekenen? Wij voeren dagelijks stikstofdepositie onderzoeken uit. Hiermee kunnen wij u snel en deskundig van dienst zijn. Bel of mail gerust. Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend