Voordelen van renoveren en verduurzamen

Ambities, nieuwbouw en verbouw

Er kunnen veel redenen zijn waardoor u voor de keuze komt te staan om te gaan renoveren en te verduurzamen:

 • Uw persoonlijke en bedrijfsmatige duurzaamheidsambities
 • De groei van uw bedrijf
 • De behoefte om het pand te vergroten en/of anders in te delen
 • De noodzaak om het pand op te knappen

Voorgaand zou in veel gevallen ook een reden kunnen zijn om uit te kijken naar nieuwbouw. Dat gebeurt in veel gevallen ook. Dit is echter niet altijd de beste keuze. Wellicht rendeert uw euro beter, door het te investeren in uw/een bestaand pand. Wij zien in de praktijk dat het aantal kavels dat door gemeenten wordt uitgegeven voor nieuwbouw van bedrijfspanden aan het afnemen is. Daarnaast kunt u in een nieuwbouw traject tegen diverse, soms onverwachte, problemen en kostenposten aan lopen. Bijvoorbeeld in verband met het stikstof vraagstuk.

Uiteraard is een mooi nieuw pand, welke u kunt laten ontwerpen en indelen naar uw smaak en behoefte, een aanlokkelijk idee. Wellicht is het zelfs de enige optie. Voor alle andere gevallen proberen wij u uit te leggen waarom renoveren en verduurzamen een goed alternatief kan zijn.

De voordelen van renoveren en verduurzamen

Als het uw eigen pand betreft, weet u wat voor vlees u in de kuip heeft. U kent uw financiële mogelijkheden en heeft uw ambities scherp. Renoveren en verduurzamen kan een mooie stap zijn om uw duurzaamheidsambities aan uw klanten te tonen. Daarnaast levert het, mits juist aangepakt, allerlei fiscale en/of subsidiabele voordelen op. De drie belangrijkste zijn:

 • EIA: Energie InvesteringsAftrek
 • MIA/VAMIL: Milieu- InvesteringsAftrek / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
 • SDE++ subsidie

EIA

De EIA is een lijst met door de overheid aangeduide investeringen in energiezuinige middelen. Deze zijn niet per se gebouw gebonden. De lijst wordt jaarlijks vernieuwd op basis van marktontwikkelingen en overheidsbeleid. Het is mogelijk om voorstellen te doen voor het jaar erop.

De middelen waar de fiscale voordelen voor gelden zijn er op gericht om tot een energiebesparing te leiden. Het netto voordeel bij een VPB van 25% is ongeveer 11%. Zodoende is het dus interessant om uit te zoeken of uw investering hiervoor in aanmerking komt. Een aantal voorbeelden die wij veel in de praktijk zien zijn:

 • Het verhogen van de isolatiewaarde van de gevel en/of dak
 • Investeren in LED verlichting eventueel in combinatie met bewegingssensoren
 • Toepassen van split-units als alternatief voor gasgestookte verwarming
 • Het vervangen van glas en kozijnen met een hogere U-waarde

MIA / VAMIL

In de basis komt de MIA / VAMIL goeddeels overeen met de EIA. De geselecteerde investeringen komen in aanmerking voor de MIA, VAMIL of beide. De overheid heeft per middel bepaald waarvoor deze in aanmerking komt en tegen welk aftrekpercentage.

 • De MIA is een aftrekpost waarbij een percentage van de aanschafwaarde in mindering gebracht kan worden op de fiscale winst
 • De VAMIL is een regeling, waarbij met een maximum van 75% van de nieuwwaarde, willekeurig kan worden afgeschreven

De MIA/VAMIL is vanwege de inhoud van de lijst iets minder van toepassing op renoveren en verduurzamen. Het gaat meer om (verduurzamen van) bedrijfsmiddelen, zodat er minder(fossiele) energie verbruikt wordt.

SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie is bij uitstek geschikt, wanneer u van plan bent om zonnepanelen te gaan plaatsen. Dit past prima in een renovatie en verduurzamingstraject. In tegenstelling tot de EIA en de MIA/VAMIL is de SDE++ een subsidie.

Als u van plan bent om zonnepanelen te plaatsen moet u, los van de subsidie, met de volgende zaken rekening houden:

 • Is er voldoende ruimte op uw dak / terrein?
 • Kan de huidige constructie de belasting aan?
 • Moet u uw stroomaansluiting gaan verzwaren en hoe ver is het trafo-huisje van uw pand?

Voorgaand zijn drie belangrijke kostendrijvers waar de subsidie geen betrekking op heeft!

De SDE++ subsidie kan in de regel jaarlijks twee keer worden aangevraagd. Het nadeel hier van is dat u op voorhand geen zekerheid heeft over het toekennen er van. Er is een gelimiteerd budget en op=op. U weet dit echter voordat u de investeringsverplichtingen bent aangegaan.

De SDE++ wordt toegekend met een vast bedrag per kWh, gedurende 15 jaar. Dit kan er zelfs toe leiden dat de gehele installatie hiermee over deze looptijd wordt ‘betaald’. Het overige dat u bespaart en of verkoopt is dan de feitelijke winst. Daarnaast profiteert u van de inkoop van erg lage energietarieven, omdat u zowel in- als verkoopt op een ‘kwartiermarkt’.

Grootschalige aanpak

Een grootschalige aanpak, waarbij u diverse van de besproken zaken combineert, kan ook zeer interessant zijn. Indien minimaal drie verbeteringen worden doorgevoerd, komt u mogelijk in aanmerking voor de EIA regeling ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’. U moet dan minimaal drie stappen maken m.b.t. het energielabel, waarbij u minimaal label B bereikt. Tot slot dient u een energielabel te laten opstellen en een maatwerkadvies.

Vragen of meer weten?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord. Wij kunnen adviseren, begeleiden en bemiddelen!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend