Stikstofdepositie in Jip en Janneke taal

Ingewikkelde materie

Eind 2019 en begin 2020 is er veel om te doen geweest, voordat het door Corona ondergesneeuwd werd:

De stikstofcrisis

Ongemerkt voor velen suddert de stikstofcrisis door. Er is een nieuwe stikstofwet aangenomen om deze problemen op te lossen. En eigenlijk zijn bijna alle belanghebbenden boos.

De boeren vinden dat zij onterecht als schuldige worden aangewezen. En dat zij onevenredig veel moeten bijdragen aan de oplossing. Aan de ene kant, omdat bepaalde sectoren, zoals de luchtvaart helemaal buiten schot lijken te blijven. Aan de andere kant, omdat zij de afgelopen jaren al veel maatregelen hebben doorgevoerd, waarmee al een flinke reductie behaald.

De natuurorganisaties vinden dat het beleid niet ver genoeg gaat. Zij zeggen dat het inkrimpen van de veestapel een onontkoombaar feit is. Ze vinden de voorgestelde wet, wederom een rekenkundige truc van de regering en dus niet houdbaar. Volgens hen wordt het probleem niet bij de bron aangepakt en is de natuur het kind van de rekening.

Vanuit welk standpunt je de stikstofcrisis ook bekijkt. Het feit is dat u er met uw plannen mee te maken krijgt. U heeft een stikstofdepositie onderzoek nodig voor uw vergunning aanvraag. En wellicht krijgt u zelfs te maken met een situatie waarin uw project een bijdrage levert op omliggende Natura 2000-gebieden. Maar wat is stikstof nu eigenlijk? Wij zullen proberen uit te leggen wat het is:

Stikstofdepositie in Jip en Janneke taal

Stikstofverbindingen

Waar gaat de hele stikstofcrisis over? Het gaat om stikstofverbindingen en dan met name het overschot daarvan binnen veel natuurgebieden in Nederland.

80% van onze atmosfeer bestaat uit stikstof. In de scheikunde, N2 genoemd.

Bij verbrandingsprocessen vindt er een proces plaats, genaamd oxideren. Hiermee ontstaat de verzamelnaam voor stikstofoxiden, oftwel NOx. In de volksmond simpelweg stikstof genaamd. Hiermee samenhangend hebben we te maken met ammoniak, oftewel NH3. Dit ontstaat wanneer urine zich vermengd met mest.

Kortom, de meeste stikstof ontstaat bij alles waarbij er sprake is van verbranding of waar dieren worden gehouden. Voor het gemak spreken wij hier in het algemeen dus over de verzamelnaam stikstof.

Is dat slecht?

Voor de goede orde gaan wij er van uit dat de wetenschap het bij het juiste eind heeft. De discussie of er dubbele agenda’s spelen in dit thema gaan wij uit de weg. Feit is dat we hier mee te maken hebben en dat u hier mogelijk mee te maken krijgt. Wij krijgen dit beleid niet verandert. Daarom proberen wij u wegwijs te maken binnen de zaken, hoe die er nu voor staan.

In principe is de stikstof zoals hier besproken niet slecht voor mensen. Volgens de wetenschap wel voor de natuur.

Nederland kent 166 Natura 2000-gebieden, waarvan er 118 over belast zijn met stikstof.

Deze natuurgebieden zijn conform Europese regels door de overheid aangewezen. Binnen deze gebieden zijn begroeiing en vogelsoorten aanwezig. Van elk gebied is benoemd wat de instandhoudingsdoelstelling is. In 118 gevallen betekent dit dus dat er meer stikstof aanwezig is, dan dat goed is voor de planten en diersoorten in dit gebied. De diversiteit komt hiermee dus in gevaar en dat is bij wet beschermd.

Uitwaaien

Stikstof ontstaat dus bijvoorbeeld door verbranding. In de bouw ontstaat dit dus door vervoersmiddelen en mobiele werktuigen. De stikstof die hiermee ontstaat ‘waait uit’. Bij kleine projecten, weinig inzet van vervoersmiddelen en werktuigen of bij projecten die ver van een Natura 2000-gebied liggen levert dat meestal geen hinder op. De stikstofuitstoot is dan klein genoeg of komt niet ver genoeg om het Natura 2000-gebied te bereiken. De drie belangrijkste factoren zijn dus:

  • Hoe veel en hoe lang worden er machines en vervoersmiddelen ingezet?
  • Wat is de leeftijd van deze machines?
  • Wat is de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied?
  • Voorgenoemd zijn dan ook dé factoren waarmee u rekening kunt houden of invloed kunt nemen binnen uw project.

Agrarische sector

Dieren brengen emissies van ammoniak met zich mee. De nare eigenschap van ammoniak is dat deze veel verder uitwaait dan stikstof. Ter illustratie. Wij hebben onderzoeken uitgevoerd, waarbij een bouwproject 100 Kg stikstof zou uitstoten. Deze uitstoot bereikte het 3 kilometer verderop gelegen natuurgebied niet. Een ander project, waarbij ‘slechts’ 26 Kg ammoniak aan de orde was, kwam wél 3 kilometer ver en bereikte zo een Natura 2000-gebied.

Kortom, voor nieuwe activiteiten in de agrarische sector zien wij het somber in. Alleen in het geval, waarbij u kunt salderen, zou een uitbreiding of nieuwe activiteit mogelijk kunnen zijn. Dan nog liggen daar vele obstakels op de loer. Enerzijds vanwege de scherpe regels omtrent het salderen, anderzijds, omdat natuurbewegingen een scherp oog hebben voor agrarische activiteiten. Hiermee ligt een bezwaar altijd op de loer!

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

 

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend