Resultaten van vervolgonderzoek vleermuizen, huismus en gierzwaluw bij historische kerk in Franeker

Ontdekking van verblijfplaatsen van gierzwaluwen. Huismussen en vleermuizen uitgesloten.

Recent ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen rondom een historische kerk in Franeker heeft interessante bevindingen opgeleverd. Het onderzoek, uitgevoerd na een eerder uitgevoerde ecologische quickscan, had als doel te bepalen of de geplande herbestemming van de kerk tot woningen mogelijk effect zou hebben op beschermde diersoorten volgens de wetgeving.

De onderzoeken naar verschillende vleermuissoorten werden zorgvuldig uitgevoerd in de nacht en vroege ochtend. Na zonsondergang verlaten vleermuizen de schuilplaats om voedsel te zoeken waarbij ze zich uit hun verblijf laten vallen voordat ze wegvliegen. Vlak voor zonsopkomst zoeken ze hun schuilplaats weer op waarbij ze een aantal keer de verblijfplaats aantikken voordat ze deze inkruipen. Tijdens de inventarisaties wordt dit gedrag geobserveerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een batdetector om de sonargeluiden van de vleermuizen op te vangen waarbij soort en locatie wordt bepaald. Opmerkelijk genoeg werd tijdens het recente onderzoek geen activiteit van in- en uitvliegende vleermuizen vastgesteld in de bebouwing, in contrast met de eerdere ontdekking van de dode vleermuis tijdens de quickscan. Met het huidig onderzoek is nu aangetoond dat geen vleermuizen meer in de kerk verblijven en het eerder gevonden exemplaar een oud individu betreft.

Daarnaast werd onderzoek verricht naar huismussen in de vroege ochtend, het tijdstip waarop deze vogels actief zijn met nestelen en het zoeken naar voedsel voor hun jongen. Echter, er werd geen enkele activiteit van huismussen waargenomen rondom de kerk, waardoor de conclusie getrokken kan worden deze soort niet aanwezig is in het plangebied.

Het meest opmerkelijke resultaat van het onderzoek was de ontdekking van gierzwaluwverblijven. Gierzwaluwen, welke eerst een aantal duikvluchten maken langs hun verblijfplaats, werden gespot terwijl ze hun nestplaatsen voor de nacht opzochten. Twee van deze verblijfplaatsen werden geïdentificeerd, waarvan één onder een nokpan en bij een ornament hoog aan de muur. Plannen voor behoud en bescherming van de verblijfplaats onder de nokpan zullen worden opgesteld, aangezien alleen het dak van de kerk wordt gerenoveerd terwijl de muren behouden blijven.

Veel dieren zijn in de nacht actief, het komt daarom voor dat ook dieren ontdekt worden welke niet onderzocht worden. Zo zijn op deze locatie ook waarnemingen van passerende egels, een steenmarter en zelfs een broedende kauw in een holle boom gedaan!

Vervolgonderzoek Franeker

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend