Resultaten van ecologische quickscan: Ontdekking van potentiële verblijfplaats voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen bij historische kerk in Franeker

Door één van onze ecologen is een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd bij een historische kerk te Franeker. De kerk zal gerenoveerd worden en intern verbouwd worden tot woningen. Een ecologische quickscan is noodzakelijk om te onderzoeken of de bebouwing potentie heeft voor beschermde soorten. Uit de ecologische quickscan is gebleken dat de kerk geschikt is voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen om te verblijven.

Verschillende onderzoekstechnieken

Tijdens de quickscan zijn verschillende onderzoekstechnieken ingezet, waaronder het gebruik van een drone om de hoger gelegen delen en dakranden te inspecteren. De grondige inspectie zowel binnen als buiten de kerk onthulde openingen en spleten tussen de dakpannen en planken van het dakoverstek, mogelijke ingangen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Opmerkelijk was de vondst van een dode dwergvleermuis op een van de plafondplaten. Hoewel dit nog geen definitieve bevestiging is dat de kerk momenteel nog steeds dient als verblijfplaats voor vleermuizen.

Met de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten in het vooruitzicht, kunnen de geplande werkzaamheden negatieve gevolgen hebben en in strijd zijn met de wet. Omdat een ecologische quickscan niet definitief kan vaststellen welke soorten aanwezig zijn, is specifiek vervolgonderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen van essentieel belang. Dit vervolgonderzoek zal bepalen welke van deze dieren daadwerkelijk hun toevlucht zoeken in dit historische gebouw.

Benieuwd naar de resultaten, houd onze website in de gaten.

dode dwergvleermuis

Neem contact met ons op

Wil je weten of jouw geplande werkzaamheden in strijd zijn met de Wet? Neem vrijblijvend contact met ons op en we helpen je graag verder!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend