Circulariteit, vandaag werken aan de toekomst

Circulariteit staat of valt met anders durven denken. Niet meer denken in ‘zo doen we het altijd al’, maar denken in kánsen, in mógelijkheden. Dat is de kern. Met deze kern bereidt u zich voor op de toekomst. Want circulariteit, de circulaire economie, dat is de toekomst!