Stikstofruimte voor uw project

U heeft plannen

Als projectontwikkelaar, ondernemer of als particulier. U heeft plannen om te ontwikkelen, te bouwen of te verbouwen. Misschien heeft u een kavel op het oog. Waarschijnlijk heeft u al een aantal dingen in gang gezet om uw plannen tot uitvoer te brengen.

Is er voldoende stikstofruimte?

Wij komen dagelijks tegen dat men vergevorderd is in het vergunningstraject. En dan. Een brief van de gemeente. Een verzoek tot aanvullende gegevens. De stikstofberekening, ook wel AERIUS berekening ontbreekt.

Voorgaand is een veel voorkomend voorbeeld die wij dagelijks voorbij zien komen. Hierin zijn door de initiatiefnemer al veel stappen genomen en kosten gemaakt. De stikstofberekening komt vervolgens als een onaangename verassing. Hierdoor moeten er onverwachte kosten worden gemaakt. Maar dat is nog niet alles. Het wordt nóg vervelender als uit het stikstofdepositie onderzoek blijkt dat ‘significant negatieve effecten’ niet zijn uit te sluiten. Voorgaand is het geval als het project in de bouw en/of gebruiksfase dermate veel stikstof uitstoot dat het neerslaat op een nabij gelegen Natura 2000-gebied. Er is in dat geval dus onvoldoende stikstofruimte.

Hoe nu verder?

Is nu dan alles voor niets geweest? Nee, dat zeker niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw project toch doorgang te laten vinden:

  • Maatregelen binnen het project nemen

Door maatregelen binnen uw project te nemen, kunt u de stikstofuitstoot terug dringen. Denk hierbij aan het inzetten van nieuwer en/of elektrisch materieel. Ook het aanpassen van het project is een optie. Mogelijk kan de omvang worden beperkt of bijvoorbeeld gasloos bouwen.

  • Intern salderen

Is er sprake van een bestaande situatie? Misschien is deze al vergund. Als dit een optie is voor uw project, kunt u de vergunde situatie gebruiken om mee te salderen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de sloop van een oude woning, waarvoor een nieuwe (gasloze) woning terug komt. Vorige week hebben we al het een en ander beschreven over stikstof en extern salderen. Hierin bespreken we kort het intern salderen. Dit zullen we nog eens uitgebreid behandelen in onze blog van volgende week.

  • Extern salderen en de ADC toets

De laatste opties zijn het extern salderen en de ADC toets. Ook hierover hebben wij in de blog van vorige week een en ander beschreven. Met extern salderen komt het er op neer dat u een bestaande activiteit elders aankoopt en beëindigd. De vrijgekomen stikstofruimte benut u voor uw nieuwe activiteit. Dit is een erg prijzige optie, die maar weinig toegepast wordt, omdat de kosten in verhouding enorm zijn.

De ADC toets gaan wij eigenlijk niet eens op in. De kans van slagen hiervan is zo miniem, dat dit niet de moeite waard is. Hiervoor komen feitelijk alleen overheids- en infrastructurele projecten in aanmerking.

Voorkomen is beter dan genezen

De boodschap die we vooral in deze blog met u willen delen is:

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe doet u dat?

  • Wees u van tevoren ervan bewust dat een stikstofdepositie onderzoek nagenoeg altijd vereist is bij een aanvraag voor de Omgevingswet
  • Heeft u een kavel op het oog? Laat ons vooraf de stikstofruimte beoordelen. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent en kunt u veel kosten besparen
  • Ook voor andere plannen is het zinvol om eerste de stikstofruimte voor uw project te onderzoeken
  • Hiermee kunt u vroegtijdig aanpassen of andere besluiten nemen, welke u veel kosten zullen besparen

Is voorkomen niet meer mogelijk?

MBH Consult is gespecialiseerd in stikstofdepositie onderzoeken. Daardoor hebben we erg veel kennis opgedaan over dit onderwerp. Hiermee kunnen wij u van dienst zijn. Zoekt u op korte termijn advies waarmee u verder kunt? Aarzel niet en neem gerust vrijblijvend contact op!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend