Stikstof en extern salderen

Ondergesneeuwd maar zeer actueel

Bijna twee jaar geleden werden wij geconfronteerd met de Stikstof en PFAS crisis. Voor de PFAS-problematiek kwam al vrij snel een nieuwe verhoogde norm. Hiermee was dit probleem voor velen zo goed als opgelost.

Een oplossing voor de stikstofcrisis is een ander verhaal. Nu moet het woord oplossing ook breed worden geïnterpreteerd, want over de juiste oplossing verschilt men nogal van mening.

Inmiddels wordt dit, niet onbegrijpelijk, bijna volledig ondergesneeuwd door de Coronacrisis. Dat neemt niet weg dat het stikstofdossier voor velen zeer actueel is. Minister Schouten heeft een wetsvoorstel gedaan, waarmee ‘harde beloften’ worden gedaan. In de wet zijn concrete doelstellingen opgenomen. De verdeeldheid is groot. Voor de één gaat het te ver, voor de ander gaat het niet ver genoeg.

Vrijstelling bouwfase

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de vrijstelling voor de tijdelijke bouwfase. Ook bij een depositiebijdrage boven de 0,00 mol/ha/j. kan het bouwproject van start. Hiervoor is geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming noodzakelijk. De voorwaarde hiervoor is dat de bouwfase maximaal twee jaar duurt. Daarnaast mag de nieuwe activiteit in de gebruiksfase geen bijdrage hebben op omliggende Natura 2000-gebieden. Dit zal concreet betekenen dat veel projecten alsnog van start zullen kunnen.

Salderen

Ligt het project dicht bij een Natura 2000-gebied en/of is het project van flinke omvang. Dan bestaat de kans dat het in de gebruiksfase een depositiebijdrage zal hebben van boven de 0,00 mol/ha/j. In dit geval helpt de vrijstelling voor de bouwfase niet.

De ADC-toetst wordt in de praktijk zelden succesvol toegepast. De enige overgebleven optie is het salderen. Bij een geheel nieuwe activiteit is intern salderen niet aan de orde. Extern salderen is theoretisch een mogelijkheid, maar dit blijkt in de praktijk zeer lastig.

Stikstof en extern salderen

Allereerst zijn er de kosten. Een bestaande activiteit, welke op dezelfde gebieden ‘neerslaat’ zal moeten worden aangekocht én worden beëindigd. Het laat zich raden dat dit een prijzige optie is. Tevens moet er worden geconcurreerd met de opkoopregeling voor piekbelasters.

Ten tweede is er de terughoudendheid van de provincies. De provincie Gelderland bijvoorbeeld, staat extern salderen vooralsnog niet toe. Andere provincies staan alleen het verleasen van stikstof toe. Dit is inmiddels achterhaald, omdat dit enkel werkt voor een tijdelijke situatie. Die is al opgelost met de vrijstelling in de bouwfase door de nieuwe wet.

Concluderend

Concluderend kan worden gesteld dat de nieuwe wet voor veel projecten een oplossing zal bieden. Zo lang de afstand circa drie kilometer en verder is van een nabij gelegen Natura 2000-gebied, zullen de meeste en zelfs grote projecten van de grond komen. Zeer nabij gelegen projecten zullen nog immer hinder ondervinden in de gebruiksfase. Hiervoor lijkt extern salderen feitelijk de enige oplossing. Dat dit de weg van de meeste weerstand is, mag duidelijk zijn.

MBH Consult kan u adviseren en begeleiden. Door een stikstofdepositie onderzoek uit te voeren met AERIUS kunnen wij voor uw project in kaart brengen óf en hoeveel uw project bijdraagt op omliggende Natura 2000-gebieden. Daarnaast adviseren wij u met betrekking tot de maatregelen die u kunt nemen om de uitstoot te verminderen. Desgewenst breiden wij het onderzoek uit, zodat u concreet kunt onderzoeken of extern salderen voor u een optie is.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend