Stikstof en Festivals

Positivisme

Gezien de situatie waarin we ons nu bevinden, lijken festivals erg ver weg te zijn. Maar laten we nu vanuit onze positieve instelling beargumenteren waarom festivals deze zomer wél door kunnen gaan:

  • Vorig jaar zomer leek Corona al weer achter ons te liggen. Laten we hopen dat dit nu écht het geval is
  • Meer en meer mensen zijn gevaccineerd
  • De bereidheid tot vaccineren is groot
  • De natuurlijke immuniteit neemt toe
  • De overheid zet in op evenementen vanaf 1 juli 2021
  • De festival branche is creatief en zal met goede oplossingen komen voor Corona-proof festivals

Tot zover onze analyse als amateur-virologen. Laten we ons nu focussen op daar waar we wél verstand van hebben en dat is stikstofdepositie.

Vallen PAS-wet

Het ligt al weer enige tijd achter ons, maar op 28 mei 2019 viel de PAS-wet. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Stikstof en festivals

Voor projecten met een tijdelijke depositie, zoals Festivals, was er min of meer een vrijstelling geregeld. Met het vallen van de PAS-wet werd hier ook een streep door gezet. Dit betekent dat vanaf 28 mei 2019 ook Festivals moeten aantonen dat er geen sprak is van significant negatieve effecten.

Gezien het feit dat Festivals zich beperken tot slechts enkele dagen, zou je kunnen denken dat dit niet zo’n probleem is. Dat is niet zonder meer het geval. er is sprake van opbouw, afbouw en de bezoekers. Bij elkaar gaat het om een behoorlijk aantal vervoersbewegingen. Zeker als de ontsluiting dichtbij Natura 2000-gebieden is, kan een kortdurend Festival zomaar tot een niet toegestane depositie leiden. Met als gevolg dat er geen vergunning kan worden verleend.

Stikstofwet

Om tot een oplossing te komen voor de ontstane problemen is koortsachtig gewerkt. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd. In december 2020 is de nieuwe stikstofwet aangenomen in de Tweede Kamer. Deze nieuwe wet zal op 2 maart 2021 zal de wet behandeld worden in de Eerste Kamer. Bij goedkeuring zal deze wet later dit jaar in werking treden.

De stikstofwet regelt een vrijstelling voor tijdelijke projecten. Theoretisch zouden Festivals hier onder kunnen vallen, maar dat is niet het geval. Dit is namelijk gespecifieerd naar de sloop- en bouw van bouwwerken met een maximale duur van 2 jaar. Ook dit is voor de Festivals dus geen oplossing.

Oplossingen

In 2020 heeft MBH Consult B.V. de vergunningaanvraag voor de Stichting Tractorpulling Lunteren begeleidt inclusief stikstofadvisering. Dit evenement kon uiteindelijk niet door gaan vanwege de Corona maatregelen. Ook het stikstofdossier kwam ter tafel en de gemeente verlangde een stikstofdepositie onderzoek. Uiteindelijk hebben wij geadviseerd om te beroepen op ‘bestaand gebruik’. De argumentatie hiervoor was, dat dit evenement al ruim 10 jaar op de betreffende locatie werd gehouden.  Derhalve was sprake van bestaand gebruik en dit werd ook geaccepteerd.

Helaas is dat door het wegvallen van 2020 als evenementenjaar waarschijnlijk geen optie meer. Stikstofdepositie onderzoek zal dus noodzakelijk zijn.

Mogelijkheden om dit probleem het hoofd te bieden zijn:

  • Kijk goed naar de locatie en ontsluitingsroute van het evenement. Hoe verder van Natura 2000, hoe beter
  • Stel een vervoersplan op met pendelbussen
  • Stimuleer gebruik van het OV
  • Stel eisen aan leveranciers m.b.t. de opbouw van het evenement
  • Maak gebruik van het elektriciteitsnet i.p.v. dieselaggregaten
  • Combineer waar mogelijk zoveel mogelijk voorgenoemde zaken

Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn. Wij voeren stikstofdepositie onderzoeken uit. Bel vrijblijvend voor meer informatie.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend