AERIUS: tips om stikstof te verminderen

In dit artikel delen wij belangrijke drijvers waarmee u stikstof kunt verminderen in AERIUS. Misschien bent u van plan om zelf te proberen een stikstofdepositie-onderzoek uit te voeren. Of misschien bent u bouwer en wilt u weten wat u kunt doen om de uitstoot op uw bouwplaats te verminderen.

Laten we uitgaan van de bouw van een huis. De meestvoorkomende stikstof-uitstoot wordt veroorzaakt door:

  • Machines op de bouwplaats
  • Vervoer van machines, personeel en goederen
  • Eventueel een aggregaat of bronbemaling

Stikstof-uitstoot

De drie belangrijkste drijvers van een machine hebben ook een zekere samenhang met elkaar. Het bouwjaar bepaalt hoe efficiënt de machine is. Dit betekent hoeveel stikstof-uitstoot er is per kWh vermogen. Hoe jonger, hoe efficiënter, uiteraard.

De andere kant is dat dit materieel mogelijk nog schaars is. De inhuur of aanschaf ervan is wellicht nog kostbaar. Wij krijgen ook verzoeken om ‘alles maar elektrisch in te rekenen’. In dat geval geven wij de opdracht terug. Reëel gezien is dit simpelweg niet mogelijk. Dit zal er ook toe leiden dat de Omgevingsdienst de berekening zal afkeuren.

De eerste tip is dus zeker om uit te kijken naar jong materieel, binnen wat er redelijk gezien mogelijk is.

Naast de efficiëntie speelt het vermogen een belangrijke rol. Hierin zit ook een samenhang met het aantal benodigde draaiuren. Hoe meer vermogen, hoe meer uitstoot. Aan de andere kant is er met een grotere machine wellicht minder tijd nodig om het werk gedaan te krijgen. Daarnaast zijn machines met een groter vermogen in de regel efficiënter.

De tweede tip is om op zoek te gaan naar de combinatie van vermogen en benodigde draaiuren die tot de laagste uitstoot leidt.

Vervoersbewegingen

Materialen en mensen moeten worden vervoerd. Deze toename in verkeersbewegingen moet worden berekend. Belangrijke drijvers hierin zijn:

  • De lengte van de ontsluitingsroute die moet worden ingetekend
  • Het aantal vervoersbewegingen
  • Het type verkeer: licht, zwaar of middelzwaar
  • Rekenjaar

Hoe langer de ingetekende ontsluitingsroute is, hoe meer stikstof er uitgestoten zal worden. Het is dus van belang om deze zo kort te houden als toegestaan is. Het is van belang hierbij geldende wet- en regelgeving te hanteren. Hierover is veel jurisprudentie te vinden.

De derde tip is om te verwijzen naar jurisprudentie omtrent ‘het opgaan in het heersend verkeersbeeld’.

Het aantal vervoersbeweging is logisch gezien ook van belang. Hoe meer bewegingen, hoe meer uitstoot. Er moet dus goed worden gekeken naar het aantal strikt noodzakelijke vervoersbewegingen.

Onze vierde tip is om te zoeken naar het combineren van leveringen en bijvoorbeeld carpoolen. Dit moet goed worden onderbouwd, zodat aannemelijk is dat dit in de praktijk ook werkelijk zo plaats zal vinden!

Licht of zwaar verkeer: dat maakt een enorm verschil in uitstoot. Zware vrachtbewegingen zijn nu eenmaal noodzakelijk voor grote, zware elementen. Anderzijds zijn er wellicht oplossingen te bedenken, waardoor een bestelbusje met aanhanger kan voldoen. Denk hierbij aan een kleine elektrische hoogwerker tot circa 1.500 kg.

Als vijfde tip is het zinvol om te onderzoeken hoeveel zwaar vrachtverkeer er noodzakelijk is. Daarnaast vallen twee-assige bakwagens onder de definitie van licht verkeer.

Tot slot is het rekenjaar van belang. Hiermee wordt bedoeld in welk jaar de activiteiten plaatsvinden. Hoe verder het jaar in de toekomst ligt, hoe gunstiger het is voor de uitstoot. In AERIUS wordt rekening gehouden met een toenemend energiezuiniger wagenpark. Beoordeel wanneer activiteiten plaatsvinden en gebruik het laatst mogelijke rekenjaar

Alternatieven om stikstof te verminderen

Het is zaak om continu op zoek te gaan naar alternatieven. Is er elektrische bronbemaling mogelijk? Wat kan er nog meer elektrisch, reëel gezien?

Vraag waar mogelijk tijdig een bouwaansluiting aan met voldoende vermogen, zodat bronbemaling op diesel en aggregaten kunnen worden vermeden.

Naast het vermijden van bijvoorbeeld aggregaten, opent een elektrische aansluiting andere deuren. Een torenkraan die elektrisch kan draaien, is allang geen uitzondering meer. In de meeste gevallen is 32 Ampère voldoende.

Alle beetjes helpen! Met name kleine machines kunnen gemakkelijk en voordelig elektrisch worden ingehuurd.

Tot slot: in toenemende mate wordt Prefab bouwen als een oplossing voor minder stikstof gezien. Daar zijn wij niet zo zeker van. Het aantal vervoersbewegingen zal mogelijk gelijk blijven. Echter, de inzet van een kraan zal mogelijk langer noodzakelijk zijn. En laat dat nu juist één van de zwaarste belasters zijn op een bouwplaats.

Onze laatste tip: beoordeel, voor zover die mogelijkheid er is, bij welke bouwmethode de stikstof ‘winst’ het grootst is.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over stikstof verminderen? Wij helpen u graag verder! Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord. Wilt u het onderzoek toch liever door ons laten uitvoeren? Vraag hier uw stikstofdepositie-onderzoek aan.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend