Wat houdt een ontheffingsaanvraag, werkprotocol en ecologische begeleiding in?

Start u met een nieuw bouwproject? Dan is ecologisch onderzoek noodzakelijk. Van een verkennende quickscan tot uitgebreid vervolgonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst is het mogelijk dat een ontheffingsaanvraag, activiteitenplan en werkprotocollen nodig zijn. We leggen u hoe dat zit.

Ontheffingsaanvraag bij de provincie

Met ecologisch onderzoek stellen we vast of er beschermde soorten voorkomen in het plangebied. Is dat het geval? Dan kunt u niet verder zonder ontheffing. We dienen een aanvraag in bij de provincie. Om de aanvraag te beoordelen, heeft de provincie de vervolgonderzoeken en een activiteitenplan nodig.

Over het activiteitenplan

Het vervolgonderzoek liet zien dat er beschermde soorten leven in het plangebied. Dat hun leefomgeving verstoord wordt door het project. Het activiteitenplan beschrijft welke maatregelen we nemen, om te zorgen voor zo min mogelijk schade. Dat begint met een onderbouwing van het wettelijk belang van de werkzaamheden.

Daarnaast noemen we de mitigerende en compenserende maatregelen die we nemen. We beschrijven in welke periode de werkzaamheden nodig zijn én hoe we die natuurvriendelijk kunnen uitvoeren. Zo voorkomen we doding en verstoring van de natuur. We beschrijven ook we welke tijdelijke of permanente voorzieningen we treffen in de leefomgeving van de beschermde soorten.

Akkoord van de provincie

Gaat de provincie akkoord? Dan heeft u toestemming om verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming te overtreden. Maar niet zonder werkprotocol. We beschrijven daarin de werkwijze. Daarbij houden we rekening met beschermde soorten en degenen met zorgplicht. De werkwijze is gericht op het verminderen van het doden, verwonden en verstoren van soorten in het gebied.

In sommige gevallen is daarbij ecologische begeleiding nodig. We houden dan toezicht op de ecologische werkzaamheden. U kunt bij ons terecht tijdens het hele traject. We zorgen voor deskundig onderzoek, maar ook zorgvuldige begeleiding. We zijn er voor u.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend