Hoe werkt een huismus-, gierzwaluw- en uilenonderzoek?

Zijn er huismussen, gierzwaluwen of uilen te vinden in het projectgebied? Dat kan de conclusie zijn van de Quickscan Flora en Fauna. We doen dan vervolgonderzoek. Daarmee tonen we aan welke soorten dit zijn, waar zij voorkomen en hoe ze het gebied gebruiken. Het bepaalt de vervolgstappen voor uw project.

Over het huismusonderzoek

In Nederland is het verboden om het leefgebied van huismussen te beschadigen of verwijderen. Komen deze voor in uw plangebied? Dat onderzoeken we op twee manieren.

Pannen lichten

Het dak is een geliefde nestlocatie van de huismuis. De eerste onderzoeksmethode is de pannen van het dak lichten. Dat doen we bij de eerste drie rijen. Zijn er geen nesten? Dan kunnen we deze soort uitsluiten. De nesten die we wel vinden, beschouwen we als ‘bezet’. Het is ook mogelijk dat er gericht veldonderzoek in het voorjaar nodig is.

Onderzoeksperiode: 15 september tot 1 maart (buiten periodes van vorst)

Gericht onderzoek

Gericht onderzoek doen we met twee of drie veldbezoeken. Voor zonsondergang of net na zonsopkomst observeren we het nestgedrag en leefgebied van huismussen. We voeren het onderzoek uit op basis van het kennisdocument Huismus, opgesteld door BIJ12.

Onderzoeksperiode: 10 maart t/m 20 juni

Over gierzwaluwonderzoek

Het leefgebied van gierzwaluwen wordt beschermd in Nederland. Het is verboden om dit te verstoren. Daarom doen we een uitgebreid gierzwaluwonderzoek. Dat vindt plaats met drie bezoeken. Voor zonsondergang observeren we het nestgedrag. Dit kunnen we combineren met vleermuisonderzoek. We voeren het onderzoek uit op basis van het kennisdocument Gierzwaluw, opgesteld door BIJ12.

Onderzoeksperiode: 1 juni t/m 15 juli

Over uilenonderzoek

Uilen zijn in Nederland een beschermde diersoort. Als ze voorkomen in uw projectgebied, doen we uilenonderzoek. We brengen drie bezoeken aan het gebied. Daar observeren we het nestgedrag van uilen. Dat doen we in de avondschemer (anderhalf uur voor zonsondergang) of ochtendschemer (anderhalf uur na zonsopkomst). We voeren het onderzoek uit op basis van het kennisdocument Steenuil en Kerkuil, opgesteld door BIJ12 en de telrichtlijnen van SOVON.

Onderzoeksperiode: vanaf februari tot en met mei, juni of oktober (afhankelijk van soort)

De volgende stappen

Het onderzoek bepaalt de volgende stappen in het project. Het is mogelijk dat een ontheffingsaanvraag nodig is. Daarmee kunt u toch verder, maar niet zonder werkprotocol. We begrijpen dat u zich hier liever niet mee bezig houdt. Daarom doen wij dat voor u. Wij zorgen voor grondig onderzoek, deskundige begeleiding en snelle resultaten.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend