UPDATE Stikstofwet 1 juli 2021

Op maandag 28 juni publiceerden wij een artikel in onze kennisbank, waarin wij de nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering hebben behandeld. Hierin hebben wij geschreven over de belangrijkste punten uit deze wet voor de bouwsector. Hierin staat de gedeeltelijke vrijstelling voor de bouwsector centraal. De gedeeltelijke vrijstelling voor de bouwsector houdt in dat er vanaf 1 juli 2021 niet langer een AERIUS berekening nodig zal zijn voor de bouwfase van projecten. Voor de gebruiksfase is dit nog altijd wél verplicht. Kortom, voor de niet-tijdelijke ofwel permanente gebruiksfase moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden binnen omliggende Natura 2000-gebieden.

Update

In dit artikel willen wij een belangrijke toevoeging met u delen. In ons vorige artikel hebben wij geschreven over het feit dat de vrijstelling niet onvoorwaardelijk is. Dit is in meerdere factoren gelegen. Een van de voorwaarden is dat de initiatiefnemer verplicht is om maatregelen te nemen, waarmee de emissies van stikstofverbindingen worden beperkt. Dit kan middels een stikstofreductieplan of een maatwerkvoorschrift. Hierop willen wij een belangrijke toevoeging maken!

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering treedt op 1 juli 2021 in werking. Daarmee is ook de vrijstelling voor de bouwfase van kracht. De verplichting tot stikstof beperkende maatregelen wordt in de nieuwe Omgevingswet geregeld. Deze wordt pas 1 juli 2022 effectief. Kortom, het eerste jaar van de nieuwe stikstofwet kent nog geen verplichting tot het indienen van een plan met stikstof beperkende maatregelen tijdens de bouw!

Beren op de weg?

De nieuwe Omgevingswet werd eerder dit jaar met een half jaar uitgesteld. En dat was niet voor het eerst. Wij hebben ernstige bedenkingen of 1 juli 2022 nu wél gehaald zal worden. Betekent dit dat we nu maar onze gang kunnen gaan? Dat lijkt ons niet. In principe heeft het bevoegd gezag bij iedere aanvraag de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te vragen. Theoretisch zou hiermee tóch gevraagd kunnen worden om emissie beperkende maatregelen te beschrijven. Wij kunnen ons zomaar voorstellen dat dit het geval zou zijn nabij een Natura 2000-gebied. De provincies zijn immers tegelijkertijd verplicht om het herstel van de natuur in het oog te houden.

Tot slot hebben wij steeds onze vraagtekens gezet bij de juridische houdbaarheid van deze nieuwe Wet in de breedste zin. In onze optiek is dit ‘jaar zonder verplichtingen’ (gechargeerd gezegd) hierin niet iets wat de zaak sterker maakt.

Wij kunnen u helpen

Wilt u zich voorbereiden op de toekomstige verplichting tot emissie beperkende maatregelen? Wij kunnen u adviseren welke maatregelen u zo kosten neutraal mogelijk kunt nemen. Regeren is vooruit zien is het aloude tegeltjeswijsheid.

Het stikstofdepositie onderzoek voor de gebruiksfase blijft onverminderd verplicht. In de volksmond genoemde de AERIUS berekening. Wij maken binnen enkele uren een offerte en leveren bij opdracht binnen 3 werkdagen aan. En dat ook nog eens tegen het scherpste tarief in de markt!

Neem gerust contact op voor meer informatie. Bel of mail ons of vul het aanvraagformulier op de website in.

 

2022 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend