Stikstof beperkende maatregelen

Teveel stikstof

In Nederland is sprake van een overschot aan stikstof. Stikstof is een restproduct van verbrandingsprocessen. Op veel plaatsen in Nederland is de natuur overbelast met stikstof, waardoor de diversiteit in dieren- en plantensoorten in gevaar komt. Enerzijds wordt dit overschot door alle activiteiten in Nederland veroorzaakt, maar een groot deel waait Nederland ook binnen vanuit het buitenland. Over de stikstofproblematiek hebben wij al diverse blogs geschreven. De blog pagina vindt u hier.

Maatregelen

Er zijn veel factoren die invloed hebben op stikstof uitstoot en of dit voor uw situatie relevant is. Wat de oorzaak van het overschot ook is, in sommige gevallen zijn er maatregelen nodig om ervoor te kunnen zorgen dat uw project tóch doorgang kan vinden. De nieuwe stikstofwet is een maatregel welke door de overheid is genomen. Deze wet zou op korte termijn in moeten gaan. Los van de meningen over deze wet, zou dit in ieder geval op korte termijn en voorlopig een gedeeltelijke oplossing moeten bieden. Deze wet stelt de bouwfase vrij van een vergunning voor de Wet Natuurbescherming. Dit is niet onvoorwaardelijk. U dient aantoonbaar maatregelen te nemen om de hoeveelheid stikstof die uw project veroorzaakt, zoveel mogelijk te beperken.

Techniek

In de nazomer van 2019 barstte de stikstofcrisis in alle hevigheid los. De vergunningverlening door gemeenten werd grotendeels stop gezet. Er werd koortsachtig gewerkt aan een oplossing, onder de toenemende druk van protesten.

Afwachten was voor veel partijen geen optie. Ons land kenmerkt zich dan ook door creativiteit en vindingrijkheid. De voortschrijdende techniek gecombineerd met deze noodzaak en creativiteit biedt oplossingen. Sneller dan de politiek wetten kan bedenken en inregelen.

In het afgelopen jaar is veel ingezet op elektrificatie van het machinepark. Deze techniek is op de bouwplaats emissieloos en dus een belangrijk middel op locaties, waar de stikstofruimte beperkt is. Er zitten ook keerzijden aan deze techniek. Ten eerste hebben accupakketten een behoorlijke impact op het milieu. Ten tweede is elektrisch materieel niet altijd geschikt voor de klus. Ten derde kan de beschikbaarheid van het materieel een beperkende factor zijn.

Het aantal opties wordt door de voortschrijdende techniek gelukkig wel uitgebreider. Denk hierbij aan:

  • Stikstof filters
  • Stikstof arme brandstoffen

Stikstof filters

Een van de technieken waar diverse partijen een oplossing voor bieden is het zogenaamde stikstof filter. Dit is bijvoorbeeld een filter, welke direct op het uitlaatsysteem van een werktuig is aangesloten. Van dit filter wordt beweerd dat een reductie tot 90% behaald kan worden.

Ook zijn er oplossingen waarbij een zogenaamde Filterbox, ter grootte van een zeecontainer, de stikstof op de bouwplaats af vangt. Omgerekend kan zo’n Filterbox circa 25 Kg Nox per jaar afvangen. Hoewel er diverse variabelen zijn, welke invloed hebben op de hoeveelheid die kan worden afgevangen, is het genoemde getal door het TNO onderzocht. Daarbij is 25 Kg NOx een behoorlijke hoeveelheid, zeker op locaties, waar de stikstofruimte beperkt is.

Stikstof arme brandstof

In opkomst is de stikstof arme brandstof. Dit is de zogenaamde HVO 100 brandstof. Deze Hydrotreated Vegetable Oil, is een duurzame en fossielvrije brandstof voor dieselmotoren. Ook hier is er sprake van een NOx reductie tot 90%. Steeds meer fabrikanten geven statements af omtrent de geschiktheid van hun motoren voor deze brandstof.

Haalbaarheid

Gelijk aan de inzet van elektrisch materieel, is het van belang te beoordelen hoe haalbaar de inzet van voorgenoemde technieken is.

Stikstof filter

Wij schatten de haalbaarheid gemiddeld in. Dit is enerzijds gelegen in het feit dat de beschikbaarheid in aantallen filters nog relatief beperkt is. Daarnaast zijn de kosten voor een dergelijk filter behoorlijk te noemen. Een Filterbox wordt geschat op ca. €70.000. Huurprijzen van rond de €2.000 per week zijn een veel gehoord getal. Tot slot is het de vraag of er voldoende ruimte is om een dergelijke container te plaatsen.

HVO 100 brandstof

Wij schatten de haalbaarheid in als goed. De brandstof lijkt vooralsnog in voldoende mate voor handen en de prijs per liter is ongeveer €1,47. De vraag is vooral of het aanwezige materieel in staat is om veilig te werken met deze brandstof.

Concluderend

Concluderend zijn wij enthousiast over alle initiatieven die, buiten de overheid, op zoek zijn naar een oplossing voor het stikstofprobleem. De techniek schrijdt voort, dus ook deze technieken zullen in toenemende mate beschikbaar zijn en praktischer toepasbaar. Het prijsniveau zal met der tijd dalen. Naar ons inzicht zal een combinatie van de elektrische en biodiesel de grootste kans van slagen hebben in de praktijk.

Hoe de omgevingsdiensten omgaan met de bewering dat dergelijke technieken worden toegepast zal zeer wisselend zijn. Ons advies hierin is om een concreet plan op te stellen, dit om te zetten in een uitvoeringsplan en te onderbouwen met offertes. Het moet een aannemelijk geheel zijn voor de beoordelaar.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of advies? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

 

2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend